ORD OM LITT TA HØRT
 
Informasjon om vindkraft

AV GUNNAR NYGÅRD | SIST OPPDATERT 23. MARS 2021 | TIL FORSIDEN >>
 

I håp om å bidra til et mer nyansert inntrykk av vindkraft, har jeg samlet noen lenker til offisielle dokumenter, artikler, forskningsrapporter m.m. som har bidratt til å understøtte mine synspunkter knyttet til Odal Vindkraftpark og til vindkraft generelt.  

 1. Odal Vindkraftverk: Hjemmeside

 2. Odal Vindkraftverk: Faktaark

 3. Dette er Akerhus Energi

 4. Dette er KLP

 5. Dette er Cloudberry 

 6. NVE: Songkjølen og Engerfjellet vindkraftpark

 7. E.ON: Konsekvensutredning

 8. NVE: Konsesjonsvilkår (med innkomne merknader)

 9. NVE: Anleggskonsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindpark

 10. NVE: Bakgrunn for vedtak

 11. NVE: Vindkraft handler om mye mer enn vindressurser

 12. Avtale mellom E.ON og Nord-Odal kommune om avbøtende tiltak

 13. Avtale mellom E.ON og Nord-Odal kommune om kostnadsdekning

 14. Olje- og energidepartmentet: Konsesjonsvedtak

 15. E.ON: MTA-plan

 16. Nord-Odal kommune: Høringssvar til MTA-plan

 17. E.ON: Debatten må være basert på fakta

 18. NVE: Godkjenning av MTA-plan og detaljplan (med høringsinnspill)

 19. E.ON: Plan for avbøtende tiltak for friluftsliv

 20. Fylkesmannen i Hedmark: Klageavgjørelse – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

 21. NVE: Oversendelse av klager på MTA/detaljplan til OED

 22. NVE: Sammenfatning av klager

 23. NVE: Svar på klage

 24. NVE: Vedtak om eierskifte

 25. Akershus Energi AS (AE): Overtar konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk
 26. NVE: Anleggskonsesjon

 27. Oppdatert støyrapport

 28. Oppdatert skyggekastrapport

 29. Oversiktskart

 30. NVE: Rapport fra NVEs inspeksjon 08.09.2020

 31. OV: Ny, norsk medeier i Odal Vindkraftverk


 32. Merking av luftfartshinder i vindkraftverk (Luftfartstilsynet.no)

 33. Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig (Statsforvalteren i Innlandet)

 34. Pressemelding: KLP og Akershus Energi satser på vindkraft i Nord-Odal

 35. OV: Søknad om justering av veilinjer for Engerfjellet

 36. La skogen leve: Vindkraft (Min mening, Glåmdalen)

 37. OV: Tilsvar til La skogen leve (Min mening, Glåmdalen)

 38. OV: Vellykket møte med grunneierne i Songkjølen og Engerfjellet

 39. Mer vind for KLP : Går inn i norsk milliardprosjekt (E24)

 40. Bygger vindkraft i Nord-Odal med norske pensjonspenger: – Dette har jeg ventet på i flere år (E24)

 41. Protesterte mot vindmøller med hakekors (NRK)

 42. Lokalpolitikerne tar et kraftig oppgjor med vindkraftsjikane (Glåmdalen)

 43. OV: Millionkontrakt med Implenia

 44. OV: Drikkevannskilder og bygging av Odal vindkraftverk  

 45. OV: Svar på klage om veibredde

 46. OV: Odal vindkraftverk støtter lokale lag og foreninger

 47. OV: Drikkevannskilder og bygging av Odal vindkraftverk

 48. OV: Spørsmål og svar

 49. OV: Kontrakt inngått med Siemens Gamesa om leveranse av turbiner


 50. Naturvernforbundet om vindkraft

 51. Den Norske Turistforening om vindkraft

 52. Miljødirektoratets temaside om vindkraft

 53. Vindportalen  

 54. Landssammenslutningen for norske vindkraftkommuner (LNVK)


 55. REPORTASJER OM VINDKRAFTPROSJEKTET I NORD-ODAL (Glåmdalen / for abonnenter)


 56. Sju grunner til at Norge kan trenge mer vindkraft (NRK)

 57. Kommunesektoren og kraftbransjen sammen i bred enighet om verdideling med vindkraftkommuner (NORWEA)

 58. Songkjølen / Engerfjellet bryter ikke med WWFs kriterier for vindkraft (NRK)

 59. Rapport om vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier (NINA)

 60. Hydro mener Norge trenger vindkraft (E24)

 61. Jens Ulltveit Moe ut mot naturvernere i vindkraftsaken (NTB/E24)

 62. Bygger vindkraft i Nord-Odal med norske pensjonspenger (E24)

 63. Vindkommuner kan få store beløp (E24)

 64. Politiske værhaner må ta ansvar (Kjell Werner / Dagsavisen)

 65. Advarer politikerne mot å vente med skatt på vindkraft (Kommunal Rapport)

 66. Vindkraftmotstandere fikk ikke medhold (NTB/VG)

 67. Gjenbruk av Havøygavlen vindpark (Energiteknikk)

 68. Vindkraft, den andre siden (Kjetil Lund, NVE)

 69. Synlighet ikke det samme som ødeleggelse (Kristoffer Rypdal / Nordnorsk debatt)

 70. Hvor mange kvadratkilometer tror dere vindkraften kommer til å beslaglegge? (Enerwe Norge)

 71. Menn som skriver sin egen energihistorie (Andreas Thon Aasheim, Norwea

 72. Vindkraft på Smøla: Omvendt «not in my backyard» (Kjersti Andersen / debattinnlegg i Tidens Krav)

 73. Myteknusing: Norsk vindkraft løser ikke klimaproblemene Geir Fuglseth, Statkraft

 74. Vindmølledebatten: Noen kommentarer og oppklaringer (Hege Skar / debattinnlegg i Tidens Krav)

 75. Kan vindkraftdebatten komme inn på et bedre spor (Anders Bjartnes / Energi og Klima)

 76. Industrien trenger vindkraft (Fri fagbeveglse)

 77. Vindbaroner og klimaprofitorer – fakta og fiksjon (UiT Norges arktiske universitet)

 78. Haramsøya: Drapstrussel, og døgnvakt for å hindre sabotasje (VG)

 79. «Vi må se på en stor vindturbin som en slank og elegant konstruksjon» (Jørgen Løvseth, NTNU)

 80. Viral vindkraftvideo er full av feil (faktisk.no)

 81. Ønsker mer velferd lokalt for bygging av vindkraft (Norwea)

 82. Ny rapport om verdideling fra vindkraft (Norwea)

 83. Full gass for vind (Ådne Naper / debattinnlegg i Klassekampen)

 84. Vi må sette et mål for ny kraft (Ådne Naper / debattinnlegg i Dagbladet)

 85. Vindkrafthåndboka (Norwea)

 86. Vindkraftbransjen vil skatte mer til kommunene (NTB)

 87. Det er vanskelig med vindmøller (VG)

 88. Må betale 1,3 millioner i saksomkostninger: Motvind fikk ikke stanset Vardafjell (E24)

 89. Miljødirektoratet: Informasjon om vindkraft  

 90. Myter og misforståelser om vindkraft (forskning.no)

 91. Flertallet sier ja til vindmøller i norsk natur (Dagbladet)

 92. Lokale ringvirkninger (Vindportalen)

 93. Norwea – Norsk vindkraftforening

 94. Midtfjellet vindpark: Eit eldorado for utendørsaktivitetar – heile året (Visit Sunnhordland)

 95. Bilder fra folkefesten i Midtfjellet (Fitjarposten)

 96. Vindturbinene splittet bygden – nå er de et populært turmål (NRK)

 97. Norges største vindkraftverk har gjort underverker for økonomien til Roan kommune (NRK)

 98. Infralyd fra vindkraft har ingen påvirkning på mennesker Technical Research Centre of Finland / NORWEA

 99. Det er ingen tvil om at vindkraft reduserer CO2-utslipp (VG)

 100. Vindkraft viktig for klima og naturmangfold, og en stor industriell mulighet (Nordlys/Nordnorsk debatt)

 101. Skal gjøre vinterferdsel i vindkraftparker tryggere (NORCONSULT)

 102. Trenger vi vindkraft når vi har vannkraft? (Agenda Magasin)

 103. Sol og vindkraft beste løsning for miljø og folkehelse, sier studie (Energi og klima)

 104. Hvorfor vindkraft (Norsk Vind)

 105. Ikke flertall mot vindmøller (faktisk.no)

 106. Mener vi må tåle naturinngrepene (NHO)

 107. Selvfølgelig rydder man opp etter seg (NORWEA)

 108. Vi skal lytte til motvinden (Eidsvoll Ullensaker Blad / meningsinnlegg)

 109. Per Thomas Nyhuus: Vindmøller – naturen må overleve (Leserbrev i Glåmdalen /for abonnenter)

 110. Energitopper mener kommunene må få en større del av vindkraftinntektene (Kommunal Rapport)

 111. Vindkraft og fugl (Vindportalen)

 112. Vindparken ble kalt en miljøskandale for havørna – nå vokser bestanden (Teknisk ukeblad)

 113. Vindkraftbransjen vil lokke kommuner med flere skattekroner (Aftenposten)

 114. Når klimapolitikk blir en kamp mot vindmøller (Dagsavisen / debattinnlegg)

 115. Folk i Sortland positive til vindkraftverk (Bodøposten)

 116. Vindparken i Sortland gir lokale inntekter (Fortum)

 117. Har vindturbiner i kommunen – er mer positive til vindkraft enn resten av landet (Fortum / pressemelding)

 118. Grønn omstilling og landbasert vindkraft i Norge – En studie av verdiskaping og samfunnsøkonomi  (Thema Consulting Group)

 119. Denne utsikten har slått maksimalt an (Fosna-Folket)

 120. Naturpanelet, klimapanelet og vindkraften (Nordlys / Nordnorsk debatt)

 121. Hver tredje krone investert i norsk vindkraft kommer norsk industri til gode (Norconsult)

 122. Naboene til Ytre Vikna vindkraftverk forstår ikke den store motstanden (Namdalsavisa)

 123. Visuelle virkninger av vindkraft (Norconsult)

 124. Samfunnsmessige virkninger av vindkraft – en etterprøving av fire vindkraftverk (Norconsult)

 125. Kjetil Lund: Gamle misforståelser på nytt fra Skonhoft (Klassekampen / debattinnlegg)

 126. Naturinngrep og visuell forurensning (Vindportalen)

 127. Mer vindkraft? Ja, faktisk! (Avisa Norland / debattinnlegg)

 128. Kan vi nulle ut oljeproduksjonen med vindkraft? (Nordlys / Nordnorsk debatt)

 129. Med hodet i skyene (Klassekampen / debattinnlegg)

 130. LO-topper: Industrien trenger vindkraft (Fri fagbevegelse / debattinnlegg)

 131. Verden trenger mer landbasert vindkraft for å nå klimamålene (Afteposten / kronikk)

 132. Myter og fakta om vindkraft (Vindportalen)

 133. Fordeler og ulemper (Vindportalen)

 134. Fersk rapport for vindbransjen mener vindkraft vil dempe strømprisene (E24)

 135. Vindkraft til beste for strømkunden (Tidens Krav / debattinnlegg)

 136. Vindkraft vil dempe strømprisene (E24)

 137. Misvisende av NRK om vindkraft og vannkraft (regjeringen.no)

 138. Vannkraft gjør ikke vindkraft overflødig (enerWE / kommentar)

 139. Syv spørsmål og svar om vindmøller (NRK / faktisk.no)

 140. Vindkraft en nødvendig og sentral klimaløsning (Bellona)

 141. Oljeministeren: Det vil ikke lønne seg med havvind i Norge (Teknisk ukeblad)

 142. Svartmaler vindkraft for naturen (Adresseavisen / kronikk)

 143. Vindkraftutbygging må baseres på kunnskap (Samfunnsbedriftene)

 144. Verden trenger vindkraft (Agenda Magasin)

 145. Klimaet trenger vindkraften (Vindenergi)

 146. Fra protest til folkefest (Samfunnsbedriftene)

 147. Europeiske interesser står ikke mot norsk natur (Stavanger Aftenblad / debattinnlegg) 

 148. Kan vindparker være vakre? (Teknisk ukeblad)

 149. Vindmøllene blir større og større – slik forhindrer de at støyen øker i samme takt (Teknisk ukeblad)  

 150. Nasjonalt vindenergisenter

 151. Smøla vindpark

 152. Havørnbestanden vokser (Teknisk ukeblad)

 153. Raskiftet vindpark

 154. Slik bygges en norsk vindpark (enerWE)   

 155. Det må bli vindkraft! (VG / debattinnlegg) 

 156. Hvor mange kvadratkilometer tror dere vindkraften kommer til å beslaglegge? (enerWE)

 157. Vindkraft – muligheter og trusler på skatteområdet (KPMG)

 158. «Du kommer til å bli syk» (Harvest Magazine)

 159. Faktapakke om vindkraft (Energi og klima)

 160. Erlend Bjerkestrand: Vindkraft og reiselivsnæring – konflikt eller samspill? (Masteroppave i samfunnsgeografi)

 161. Norsk vindkraft – verdiskaping og utslippskutt (Næringsliv Norge)

 162. Midtfjellet vindpark

 163. Midtfjellet vindpark: Folkehelse

BILDET ER FRA LILLA EDET VINDPARK I SVERIGE