ORD OM LITT TA HØRT
 
Slik har vi det i Nord-Odal

TEKST OG FOTO: GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 7. SEPTEMBER 2017 | TIL FORSIDEN >>
 

Jeg har støtt – kanskje bortsett fra et par år på søttetallet da jeg bodde utabygds – vært godt fornøyd med å være nordodøling. De siste månedene har det vært særdeles OK å være bosatt i Nord-Odal. Jeg tror det aldri har vært større aktivitet i bygda vår enn nå.

Hvor du snur deg, ser du en eller flere anleggsmaskiner i arbeid. Sjøl ute på Sandssjøen finner du Nordhagen-gutta og en gravemaskin. Det er dessverre ikke olje de leter etter; de legger en ny vassledning for Juptjenn. 

Det frivillige arbeidet i lag foreninger blomstrer som aldri før – dugnadsånden lever. Det er ikke lenger noen grunn til å klage over at det ikke skjer noe i Nord-Odal. Du trenger ikke reise utabygds for å få gode opplevelser, nærmest uansett hva du er interessert i.

FLERE VIL BLI NORDODØLINGER!
Godt er det derfor å konstatere at vi får stadig flere å dele disse opplevelsene med. I løpet av første halvår i år økte folkemengden i Nord-Odal med 15 til 5110. Vi hadde en netto innflytting på 28, mens fødselsunderskuddet var 13.

POSITIV UTVIKLING

Vi er midt inne i en svært positiv utvikling for kommunen, for næringslivet, for lag og foreninger og ikke minst for oss innbyggere. Det er all mulig grunn til optimisme og tro på at aktiviteten og satsingen vil gi positive effekter i form av vekst i innbyggertallet i åra som kommer.
 
Nedenfor har jeg forsøkt å oppsummere noen aktiviteter, arrangementer og hendelser i bygda vår siden årsskiftet. Oversikten er sikkert ikke komplett, men den viser stor bredde og variasjon.

BYGDESENTER MED LIVSLØPSTANDARD 

I Sand sentrum skjer det utrolig mye for tiden. Milepelen er utvidet og har fått status som hotell, vi har fått rundkjøring, og et flott bygg med både private leiligheter og kommunale trygghetsboliger er tatt i bruk. NIPRO er i ferd med å flytte inn i den tidligere Støverud-butikken, og ikke minst starter Mapei i disse dager en omfattende utbygging som kan gi oss et førtitall nye arbeidsplasser.

Mot slutten av året starter forhåpentligvis gravearbeidene for det nye bank- og bibliotekbygget, der det også er planlagt ti leiligheter. Sand båtforening har anlagt brygge nedenfor Milepelen, og like ved småbåtbrygga har kommunen gjort i stand en fin badeplass (Sand må jo ha sandstrand …). Milepelen har fått turistinformasjon og tilbyr tilreisende blant annet leie av sykkel og kano.
 
Ikke nok med det; kommunen er i gang med regulering og planlegging av nye arealer for ytterligere sentrumsnær utbygging av så vel boliger som næringsbygg. Det pågår også en omfattende utbygging av fiberbredbånd på Sand (og i andre deler av kommunen). Alt dette bidrar til å gjøre bygdesenteret til et enda mer attraktivt sted. Her har vi alt fra helsestasjon, barnehage og skole til aldersboliger, sjukehjem og gravplass. Sand kan nå markedsføres som «tettstedet med livsløpsstandard»!
 
FRIVILLIGHETEN BLOMSTRER SOM ALDRI FØR
Et viktig kvalitetsmål for en kommune er tilbudet som frivillige lag og foreninger gir innbyggerne. Friluftsliv, kultur og idrett er basis for trivsel og samhørighet i et lokalsamfunn. Aldri har tilbudet vært større og mer variert enn nå.
 
Hittil har jeg registrert at vi har hatt besøk av vår egen Terje Nordby med foredrag om Sigurd Hoel og Bob Dylan; Odal Rockeklubb har bidratt med både countrykveld på Milepelen og en meget godt besøkt rockefestival i Austvatn; det har vært visekveld på Bjelkerskolen; og blant andre gjester kan nevnes Hedmark Teater, Stian Karstensen, Ove Røsbak og Sirkus Agora. For de yngre har Kulturskolen i Odalen mange kurstilbud og arrangementer for barn og ungdom.
 
IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITETER FOR STORE OG SMÅ
Det er stor aktivitet i Nord-Odal IL. Fotballgruppa har åpnet sitt flotte kunstgrasanlegg og beskjeftiger et stort antall unge med ball-lek både her og på Korsholen og Myra. Skøytefolket har arrangert Odalsskøyta i Vikingskipet på Hamar og klubbløp på Prestberget og ellers bidratt til at Nord-Odal ble suverent beste klubb i Landsmesterskapet. Flere løpere har også deltatt på landskamper og i internasjonale stevner. Friidrettsgruppa har arrangert det tradisjonsrike skogsløpet Modilten. Takket være ildsjeler og støtte fra lokale bedrifter, lag og foreninger, er det satt i gang et omfattende dugnadsprosjekt i Torpet, slik at vi kanskje allerede kommende vinter kan ta huset i bruk som skihytte igjen. Nord-Odal IL ligger heller ikke på latsida og anlegger rulleskøytebane på Prestberget i løpet av høsten.
 
Odal Sykkelklubb har arrangert Knapperrittet for sykler uten motor, mens Nord-Odal MX-klubb har i tillegg til en rekke andre aktiviteter i sommer arrangert Østlandscup med over 300 tilreisende motocrosskjørere på Sletholen. Den norske Turistforening Odal har en rekke tilbud til store og små, blant annet i klatreparken Stiggarti, og jakten på Kjentmannsmerket får odølinger i alle aldersgrupper ut i frisk luft samtidig som de lærer bygda bedre å kjenne.
 
NORD-ODAL ER MORODALEN
I forkant av Morodalsfestivalen var det jazzkveld og samtale om integrering i Milepelen, og selve festivalen samlet innpå 2000 besøkende som blant andre fikk høre både Bobbysocks og Vamp. Moro Foto har blitt en viktig del, ikke bare av festivalen, men også i kulturlivet generelt.

Vi har kunnet være med på allsang med Storsjøkoret i Mokjerka, og Odal Bygdekor har hatt sin tradisjonelle midtsommerkonsert i Sandskjerka. Nord-Odal Hornmusikk og Nord-Odal skolekorps har holdt konserter.
 
En gang i måneden er det eldretreff i Milepelen, og pensjonistforeningen har møter og andre arrangementer for sine medlemmer. Gamlekæræ holder koken med både musikk og generøse gaver til sjukehjemmet.
 
Kjerka sine arrangementer, og vi glemmer heller ikke Normisjons møter på Salem i Austvatn og den humanistiske konfirmasjonen i Milepelen. Nordre Odalen kulturminnelag har delt ut dialektprisen «Kav odøling». I tillegg har vi hatt Sandsdagene, Knapperdagen, Rotlausdagen på Trautskogen og Liv & røre i Austvatn. Odalstunet har arrangert Liv i stuene og Barnas Dag, og i hele juli har det vært aktivitet på Skålbergsætra.

De to sanitetsforeningene har også stor aktivitet året rundt, og Nord-Odal LHL har gjenoppstått med kurs, foredrag og trim. Ellers har vi Nord-Odal Hagelag, Nord-Odal skytterlag, Mental Helse, Frivilligsentralen og internasjonalt kvinnenettverk, allsidige aktiviteter på Filadelfia i Mo, Norsk Folkehjelp, Odal Bygdekvinnelag og jakt- og fiskeforeningene.
 
SONJA OG HARALD STAKK INNOM
Selv vi republikanere synes det var flott at selveste kongeparet beæret oss med et besøk og sørget for ytterst fortjent blest om mønsterbedriftene Mapei og Milepelen Hotell.
 
På Storsjøen holdes de begge de gamle varpene i drift av entusiaster, og vi merker oss også at det er gjennomført en større søppelaksjon langs strendene med stor frivillig innsats.

MYE Å SE FRAM TIL
Mye å glede oss til i høstmørket har vi også: I november blir det gjenhør og gjensyn med Knapper og glansbilleder, og den 28. utgaven av «Jul i Nord-Odal» legges ut for salg når det nærmer seg jul. Finaquizen har gjenoppstått som Øssvasskvissen i MC-klubbens lokaler i Austvatn, og rockeklubben har flere konserter på kalenderen, bare for å nevne noe. Kinoen kommer også med flere toppfilmer for store og små utover høsten. Og skulle vi driste oss til en kulturell utflukt utabygds, anbefaler vi Nationaltheateret i Oslo, der vår egen Jonas Strand Gravli spiller i to forestillinger i høst.
 
VERDIFULL STØTTESPILLER
Til sist vil jeg nevne Odal Sparebank, som hvert år bidrar med verdifull støtte til utrolig mange aktiviteter i bygda. Det er godt å ha en bank som en raus og positiv samarbeidspartner og støttespiller i nærmiljøet.

Ikke oljeleting, men legging av vassrør ...
Snart får vi rulleskøytebane!
Vinterfestival med DnT Odal.
Skøyteløp på Prestberget.
Aspirantene i Nord-Odal skolekorps fikk gavesjekk fra Trollringen kulturforum.
Leder Linn Martinsen Bjerke i Nord-Odal IL fikk gavesjekk fra Jul i Nord-Odal ved Steinar Bjørnstad.
Morodalsfestivalen samlet nesten 2000 besøkende.
Mange av Morodalsfestivalens gjester benyttet anledningen til å ta en tur på Sandssjøen med en av varpene.
Øyvind Staveland og Vamp representerer de mange kjente og mindre kjente artistene som har besøkt Nord-Odal hittil i 2017.
Sand sentrum har fått et nytt, flott leilighetsbygg.
Fra bankens gaveutdeling under Sandsdagene: Nord-Odal Skytterlag, Prosjekt Torpet, Nord-Odal MX-klubb, DNT Odal og Nord-Odal IL fikk gavesjekker. Utdeler var Elin Smith (t.v.).