DET SKJER I NORD-ODAL:
Imponerende show av Garvik-elevene

AV GUNNAR NYGÅRD | OPPDATERT 8. JUNI 2019 | TIL FORSIDEN >>

 
Fra åpningsnummeret. Samira Snekkerlien er solist.

For to fulle hus i Milepelen gjennomførte de 165 elevene ved Garvik skole et flott show med sketsjer, sang, dans, akrobatikk og humor.

Forestillingen hadde de kalt «Vægen til bokas ende». Med utgangspunkt i året 1519, da den aller første boka ble trykket i Norge, tok de unge artistene oss med på en reise gjennom fem hundreår. Vi fikk ta del i store og små hendelser; internasjonalt, nasjonalt og lokalt, helt fram ei tenkt framtid i 2100 og tilbake til nåtida da 500-årsboka var ferdig.

Det var imponerende å se hvor trygge og profesjonelle elevene framsto på scenen, og det var også fint å høre at de unge holder odalsdialekten og odalshumoren levende.

Det er godt å vite at vi i skolene i Nord-Odal har lærere og andre ansatte som innser betydningen slike prosjekter har for trivsel, læring og utvikling. Kulturelle aktiviteter og samhandling utenfor de tradisjonelle skolefagene bidrar til å styrke de unges læringsresultater.

Nå gleder vi oss til Sand sentralskoles juleforestilling!

Gjennomgangsskikkelser i forestillingen: Mathias Heiberg, Caroline Nyborg, Cornelia H. Rasmussen og Linnea S. Rode.