DET SKJER I NORD-ODAL!
Spennende kunstprosjekt i storstua

AV GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 6. MAI 2018 | TIL FORSIDEN >>
 

Grunnarbeidene til det nye bank- og bibliotekbygget på Sand er kommet godt i gang. Flerbruksbygget blir av mange karakterisert som spektakulært, og i tillegg til spennende arkitektur og materialvalg skal bygget også utsmykkes med kunst. En moderne variant av et blinkemerke blir hovedelementet i utsmykningen.

Seks kunstnere og en kunstnerduo ble invitert til en lukket skissekonkurranse. Et utvalg ledet av kunstkonsulent Marianne Tjønn og med representanter for byggherre, arkitekt og brukere, valgte duoen Beret Aksnes og Vegar Moen som vinnere av konkurransen med prosjektet «Hele bildet». Kunstnerne fikk mye ros av så vel bankens som kommunens representanter under en pressekonferanse i kommunehuset på Sand torsdag 3. mai.

Vakkert, bevegelig og tankevekkende
– Kunstnerne har løst oppgaven på en fantastisk fin og nennsom måte; ved å visualisere tanker om byggets funksjoner, om stedet og dets historie, og samtidig inkludere hele bygdas befolkning i «Hele bildet». De har skissert et vakkert, bevegelig og tankevekkende prosjekt som hele tiden vil spille sammen med byggets arkitektur, i form av lys og skygge med indre og ytre påvirkninger, og med konkrete og abstraherte speilinger av omgivelsene. Beret Aksnes og Vegar Moen har klart å tilføre arkitekturen et meningsbærende innhold på en distinkt og unik måte, sa Marianne Tjønn da hun presenterte kunstutvalgets avgjørelse.

Vakkert, særpreget og mangfoldig
Utvalget mener at verket kan bidra til styrket stolthet og identitet for innbyggerne i Nord-Odal kommune, selv om man ikke har noe forhold til kunst fra før. Kunstverket vil speile et bygdesamfunn som forandrer seg hele tiden, også rent visuelt i forhold til hvor betrakteren befinner seg, samt hvilke lysforhold det til enhver tid vil være ute og inne. «Hele bildet» er et vakkert, særpreget og mangfoldig kunstverk.

– Verket kan bidra til en styrket stolthet og identitet for innbyggerne i Nord-Odal kommune selv om man ikke har noe kjennskap til kunst fra før. Kunstverket vil speile et bygdesamfunn; det forandrer seg hele tiden. Jeg tror dette vil gi fremtidige positive avkastninger på mange ulike vis, og samtidig være til glede for hele bygdesamfunnet, og trolig også utover kommunens grenser, sa Marianne Tjønn og berømmet kommunen og banken for å satse på arkitektur og kunst.

Uprøvd teknikk
Kunstnerduoen Aksnes og Moen har tatt utgangspunkt i historiske bumerker og tradisjoner fra skogbruk og fløting i Nord-Odal. Det er laget en blinkeøks av en bearbeidet versjon av byggets «fotavtrykk»; kontur. Blinkemerket er slått inn i en treplate hvor avtrykket forstørres og overføres til en speilpolert stålplate som skal plasseres på byggets heishus.

Avtrykket blir overført til stålplaten ved å stanse ut 5097 hull i forskjellige sirkelstørrelser. Antallet er innbyggertallet i kommunen ved siste årsskifte. De 5097 speilpolerte sirkelformede delene plasseres i rommet i ulike grupperinger, og kan assosieres med innbyggerne, en skatt i form av mynter, eller bank og penger. Bildet på veggen og de utstansede delene er like betydningsfulle, og danner helheten for kunstprosjektet. Dette er en teknikk som ingen har prøvd før. Materialet er bestandig og gir forskjellige effekter etter som lyset endrer seg. Det er også velegnet for utendørs bruk.

– Dette er et av de mest morsomme prosjektene vi har gjort sammen, sa Vegar Moen under presentasjonen. Kollega Beret Aksnes kunne ikke være til stede, men hun deltok via Skype.

Trigger kreativitet
– Dette kunstverket trigger kreativitet. Det er både historisk og framtidsrettet, sa avdelingsbanksjef Elin Smith fra Odal Sparebank.

Både rådmann Runar Kristiansen og etatsleder for oppvekst og kultur Gro Holt la vekt på mulighetene for å involvere innbyggerne og ikke minst skoleelever.
Medlem i kunstutvalget Kristin Bengtson sa at kunstverket gir inspirasjon til å lage nye historier.

– Dette gleder mitt hjerte. Dere har tatt poenget om hva bygget skal være, sa biblioteksjef og medlem i kunstutvalget Anita Bunes.

Velrenommert kunstnerduo
Beret Aksnes og Vegar Moen er begge velrennomerte kunstnere med hvert sitt kunstnerskap. For ca ti år siden begynte de sitt samarbeid med kunst i offentlig rom, og sammen har de vært invitert til en rekke konkurranser og har utført flere store kunstprosjekt i ulike bygg. Det siste oppdraget ferdigstilte de i mars 2018 som er en fasadevegg på 3 x 21,5 m på Medisin- og helsefagbygget ved Universitetet i Tromsø.

Nord-Odals nye storstue skal stå ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Slik forestiller kunstnerne seg hovedelementet i kunstverket plassert på heishuset i biblioteket.
Fra venstre Elin Smith fra Odal Sparebank, leder av kunstutvalget Marianne Tjønn, kunstner Vegar Moen og ordfører Lise Selnes. I hånden har ordføreren en moderne variant av ei merkeøks, laget som en del av kunstprosjektet.
Fem av medlemmene i kunstutvalget. Fra venstre Anita Bunes, Mette F. Skogstad, Kristin Bengtson, Marianne Tjønn og Ellisiv Hovig.