ORD OM LITT TA HØRT
 

Endelig: Et regionsamarbeid vi kan tro på

AV GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 28. AUGUST 2017 | TIL FORSIDEN >>
 

Regionrådsleder Lise Selnes og leder for Byregionprosjektet Lars Gillund.

Jeg har vært samfunnsengasjert siden tidlig på 1970-tallet. Både som journalist i en årrekke, og senere som lokalpolitiker, har jeg fulgt utallige forsøk på samarbeid mellom kommunene i det som vi før kalte Glåmdal. Mange prosjekter har vært lansert for å fremme interkommunalt samarbeid – særlig innenfor turisme og næringsutvikling. Felles for så godt som alle forsøkene – til tross for god vilje, gode argumenter og mange festtaler – er at de ganske raskt ble skrinlagt etter at de innleide konsulentene hadde mottatt sine honorarer, eller at de politiske pådriverne ikke ble gjenvalgt.

Det siste eksemplet er «Green Valley», der kommunene la ned ressurser og lanserte flotte, velmente – og sikkert gode – planer for «grønn» næringsutvikling i Glåmdal. En rask sjekk på nettet viser at intet har skjedd med prosjektet siden våren 2013. Jeg har derfor lenge vært skeptisk til slike omfattende og til dels kostbare prosjekter. I noe mindre målestokk, der ikke alle kommunene i regionen deltar, har vi riktignok eksempler på vellykkede interkommunale samarbeid som Givas (vann- og avløp), GIR (renovasjon) og GIV (voksenopplæring).

Nå har vi fått Byregionprosjektet. Joda, jeg er ikke begeistret for navnet. Jeg hadde gjerne sett at vi fikk beholde navnet Glåmdal, men jeg innser at det slaget er tapt. Jeg innfinner meg med at vi nå heter KongsvingerRegionen (med stor R!) og vil gjerne – som lokalpolitiker i Nord-Odal og som glåmdøl kongsvingerregioninnbygger – bidra til vekst og positiv utvikling både i regionen som helhet og i de enkelte kommunene. 

Etter å ha fulgt nettopp regionprosjektet på nært hold de siste par årene, opplever jeg en framtidsoptimisme og felles «draiv» på tvers av kommunegrensene. Resultatene begynner etter hvert å manifestere seg. Vi har fått en følelse av å spille ikke bare på samme bane, men faktisk på samme lag. Både administrasjon og politikere i kommunene er aktive medspillere; vi unner hverandre framgang og vekst og vi er enige om behovet for å styrke kompetansen i regionen, blant annet ved å satse på Høgskolesenteret på Kongsvinger.

Entusiasmen som regionrådsleder Lise Selnes og prosjektleder Lars Gillund (bildet til høyre) viser, har gitt meg store, positive forventninger til prosjektet. Jeg hadde gleden av å være til stede på to møter om næringsutvikling i auditoriet på Sentrum videregående skole i vår. Det ene var i regionrådets regi og omhandlet blant annet regional arealstrategi og markedsanalyse. Det var skuffende at ikke flere i målgruppa – oss folkevalgte – var til stede. Foruten ordfører Lise var jeg den eneste politikeren fra Nord-Odal som deltok. Innlederne, deriblant Nord-Odals egen næringskonsulent Eva Snare, orienterte både om status for prosjektet så lang, og for mulighetene og framtidsutsiktene for regionen.

Det andre var det Glåmdalen, 7Sterke, Ø. M. Fjeld og Sparebank1 Hedmark som inviterte til. I den fullsatte salen satt representanter for en lang rekke bedrifter i regionen. Tilhørerne fikk blant andre høre vår dyktige ordfører og regionrådsleder Lise orientere om hvordan Nord-Odal kommune legger forholdene til rette for næringslivet. For en nordodøling var det godt å oppleve at Lise fikk sterk og taktfast applaus for innlegget sitt.

Byregionprosjektet har allerede fått på plass en felles arealstrategi for kommunale næringsområder, og det er laget et opplegg med koordinert informasjon og veiledning for både etablerere og eksisterende næringsdrivende.
Planene for «Godspakke Innlandet» med en større tømmerterminal i Kongsvinger føyer seg inn i rekken av positive nyheter de siste månedene. Dette vil styrke regionen med de dype skoger som et nasjonalt tyngdepunkt for grønn næringsutvikling. Kanskje noe av erfaringer og resultater fra arbeidet med «Green Valley» kan benyttes her?
 
Oppfordringen er enkel og klar: Vi må legge av oss gammel frustrasjon og nabokrangel. Vi må framsnakke hverandre på tvers av parti- og kommunegrenser og innse at vekst og nye arbeidsplasser hos naboen gir positive ringvirkninger også for oss sjøl. Og: Vi må sikre langsiktighet og kontinuitet i arbeidet og sørge for tett oppfølging og regelmessig evaluering.

Mer info om Byregionprosjektet, med blant annet videopresentasjoner, finner du på KongsvingerRegionens hjemmeside og på Facebook. For turister og andre tilreisende anbefales Visit KongsvingerRegionen.