DET SKJER I NORD-ODAL:
Et kjempeløft for ungene i Mo

AV GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 9. SEPTEMBER 2018 | TIL FORSIDEN >>
 
Den nye barnehagen i Mo skal bygges i området nord for idrettshallen.
 
Unger og foreldre kan glede seg: Går alt etter planen kan inntil 140 unge mosokninger få boltre seg i en ny og topp moderne barnehage om to år.
 
– Dette er et spennende og morsomt prosjekt. Det blir et kjempeløft for barnehagene og ungene i Mo, sa leder for oppvekst og kultur i Nord-Odal kommune da hun ønsket velkommen til et informasjonsmøte for rundt femti foreldre og ansatte nylig.

Bakgrunnen for prosjektet er en utredning om framtidig barnehagekapasitet og -struktur som Norconsult utførte for kommunen i 2017. Verken Knapper eller Mo barnehage tilfredsstiller dagens bygningsmessige behov og krav (da Mo barnehage ble bygget i 1988, var det ikke aktuelt med tilbud til og tilpasning for ettåringer). Kommunestyret vedtok derfor i fjor å utrede bygging av én ny, stor barnehage i Mo.

Kommunens prosjektleder Geir Vik og barnehagestyrerne Ragnhild Bunes og Lise Berg redegjorde for planene. – Forprosjekt med prisestimat skal være klart før elgjakta, sa Geir.

Dermed kan kommunestyret fatte et endelig politisk vedtak om bygging i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst. Forprosjekteringen kommer på ca 2 millioner kroner, og i økonomiplanen for 2019 er det avsatt vel 48 millioner. Går alt etter planen, kan det første spadestikket tas til sommeren neste år og bygget tas i bruk vel et år senere.

Barnehagen skal bygges i to etasjer på tomta som kommunen eier rett nord for idrettshallen. I tillegg har kommunen kjøpt en skogeiendom på 24 mål i lia bakenfor. Det vil sikre at barnehagen får fine lekeareler på alle sider av bygget.

– Vi vil ta vare på det beste fra begge barnehagene, samtidig som vi må jobbe fram nye måter å løse nye oppgaver på, sa Ragnhild og Lise. Personalet i Knapper og Mo er allerede i gang med å bli kjent med hverandre og bygge opp en ny samarbeidskultur.

Skjebnen til de to eksisterende barnehagebyggene er ennå ikke avgjort, men det ligger i kortene at knappersokningene får sitt eget grendehus.