ORD OM LITT TA HØRT
 
Allemannsretten er en umistelig frihet

TEKST OG FOTO: GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 28. AUGUST 2017 | TIL FORSIDEN >>
 
Karin Andersen og Arne NævraI den pågående diskusjonen om norske verdier og tradisjoner bør det være bred enighet om at allemannsretten, som er unik i internasjonal sammenheng, bør komme høyt opp på lista.
 
Allemannsretten sikrer at vi alle fritt kan ferdes i naturen uavhengig av hvem som eier grunnen.
Sammen med Arne Nævra, naturfotografen som er SVs førstekandidat for Buskerud ved stortingsvalget, besøkte Karin Andersen nylig jakt- og fiskedagene i Elverum. De delte ut løpesedler og snakket varmt om allemannsretten.
 
SV mener at allemannsretten er en umistelig frihet som har uvurderlig betydning for folks trivsel og helse. Den er også viktig for utmarksnæringa og legger grunnlag for reiseliv og turisme i alle landsdeler.
 
Retten til ferdsel, opphold i og høsting av naturen er en bærebjelke for det norske friluftslivet. Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, ser vi at den er under press hver eneste dag, både i strandsonen og på fjellet. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpen for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag. Det sterkeste signalet vi kan gi om allemannsrettens status og betydning, er å forankre den i grunnloven.
 
Karin Andersen har lenge vært en av pådriverne for at denne verdien må forankres i Grunnloven. Sammen med partikollegene Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell har hun levert et forslag om dette til Stortinget.
 
Styreleder Erling Lae i Norsk friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for 16 av landets største friluftsorganisasjoner, gir full støtte til lovforslaget.
 
– Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Å få allemannsretten inn i grunnloven vil trygge enkeltindividets rett til fri ferdsel, sanking og det å oppholde seg i naturen – retter som er hevdvunne i Norge gjennom århundrer. Dette vil også løfte friluftslivet og de tusenvis av frivillige i Norge som bruker tid og krefter på å legge til rette for friluftsliv, sa Lae da lovforslaget ble lagt fram for Stortinget.
 
SV er en garantist for at dette fellesgodet blir sikret for framtidige generasjoner.