DET SKJER I NORD-ODAL!
 
Gamle Ottvegen – tursti og kulturminne

AV GUNNAR NYGÅRD | SIST OPPDATERT 18. SEPTEMBER 2020 | TIL FORSIDEN >>

 
Fra åpningsarrangementet lørdag. (Foto: Inger Monge)

100 personer i alle aldersgrupper var til stede da Ottvegen, den gamle ferdselsvegen fra Rovelstadgrenda til Otten, ble åpnet som diktersti lørdag 12. september.

Takket være stor dugnadsinnsats og ikke minst entusiasme og positivitet fra et stort antall personer er den åtte kilometer lange vegen i løpet av det siste året blitt ryddet og merket på nytt til glede for turgjengere. Stien går fra den gamle husmannsplassen Stuggua i Rovelstadgrenda, men det er også mulig å komme inn på den flere steder via skogsbilveger i området.

– Ottvegen er ikke bare en tursti; den er også et kulturminne, sa May Britt Rovelstad da hun fortalte om arbeidet og historien til Ottvegen før Kari Strand fikk æren av å foreta den høytidelige åpningen med et velrettet øksehugg over ei lenke av kråkefot, godt assistert av Johanna Ruud Myhrer og Eline Sjørengen Lishaugen.

Øksa som ble brukt var av merket Bodin, som var selve Rolls Royce'n blant skogsarbeidere i Odalen.

SPREKE PENSJONISTER

Kari Strand tok i fjor høst initiativet til nyrydding av den gamle Ottvegen og la fram ideen for ei gruppe spreke pensjonister fra Rovelstadgrenda og Lisgrenda.

– Det har vært mye arbeid, men også mange huggale pauser, sa May Britt. Hun benyttet anledningen til å takke alle som har bidratt på ulike måter. Blant annet nevnte hun Bruvoll Vel som har sørget for bensin, turstiskilt, maling, oppslagstavler, turkart og krakker. Nord-Odal kommuneskoger har også vært en god samarbeidspartner.  


DIKTERSTI
Undervegs kom ideen om å hedre grendas egen dikter, Jakob Lishaugen. Han var skogsarbeider og hadde i alle år sitt virke i skogene her nord i bygda. Denne ideen ble tatt tak i av Kari sammen med May Britt og Inger Monge. 

Etter tillatelse fra Jakobs familie er det nå satt opp 14 tavler med hans dikt. To av dem har en illustrasjon av Ivar Nordhagen, de andre har fotografier av Inger. Dermed er Ottvegen også en «diktersti».

– Dette har vært morosamt. Vi har tatt utgangspunkt i skogslandskapet og steder der Jakob hentet inspirasjon til diktene sine, sa May Britt og oppfordret folk til å lese boka «Dikt i samling» for å bli bedre kjent med Jakob og hans forfatterskap. Hun takket spesielt Jakobs familie for godt samarbeid.  Økonomisk støtte fra Bruvoll Vel og Odal Sparebank har gjort det mulig å produsere dikttavlene.

– Dette setter vi stor pris på, sa sønnen til Jakob, Trond Lishaugen, da han på vegne av familien gjengjeldte takken ved avslutningen av åpningsarrangementet.
 
STORE UNGSKOKKER
Fra slutten av 1700-tallet bodde det folk i de to «otthemma» Sø-Otten og Nord-Otten på grensen mellom Nord-Odal, Stange og Eidsvoll. Ottvegen var den eneste forbindelsen med bygda. Når ottfolket kom ned Stuggua, var det enda tre kilometer å gå til butikken på Skjeppastad. Senere kom det butikker på Trautmoen, ikke så langt fra Stuggua. Materialer og varer måtte bæres på ryggen. Skulle de til kjerka på Sand, måtte de overnatte i grenda.

Store ungskokker vokste opp i Otten, og det var nok mye trafikk begge veger til sosiale sammenkomster; ikke minst av ungdom på frierføtter, kunne May Britt fortelle.

Fra Nord-Otten gikk det også en sti til kapellet på Trautskogen, «skulevegen». Dugnadsgjengen har også, i samarbeid med DNT Odal, ryddet denne i sommer. Sø-Otten ble fraflyttet i 1939; Nord-Otten i 1948.


65 KILOMETER TURSTIER
Begge vegene ligger nå inne på Bruvoll Vels turkart. Det er et nettverk med anslagsvis 65 kilometer stier i Bruvoll og på Trautskogen. Kartet kan kjøpes ved henvendelse til Egil Solberg (928 07 391) eller Geir Evensen (950 83 203).

SANG, MUSIKK OG DIKTLESING
Arrangementet ble åpnet og avsluttet med «Ved Ottsjøen» som allsang. Arne Knapperholen bidro med musikk, Ronald Andersen sang, mens Ingrid Rovelstad og Gunnar Nygård leste dikt av Jakob Lishaugen.
---
Glåmdalen hadde en reportasje fra Ottvegen i august. Du kan lese den HER (for abonnenter).
De åpnet stien: F.v. Kari Strand, Johanna Ruud Myhrer og Eline Sjørengen Lishaugen.
Kari Strand åpner dikterstien med et velrettet øksehugg, godt assistert av Johanna Ruud Myhrer og Eline Sjørengen Lishaugen. (Foto: Elisabeth Kaisa Emanuelsen)
Fra en dugnad tidligere i år: Fra venstre Tore Evensen, Helge Lishaugen, Bodil Evensen, Geir Evensen, May Britt Rovelstad, Inge Myhrer, Per Roar Myhrer, Olav Tjøgersen og Kari Strand. Foran Lotta og Johanna Myhrer. Ikke til stede: Olaf Bjørtomt, Inger Monge og Trond Christoffersen. (Foto: Kari Gjerstadberget, Glåmdalen)
May Britt Rovelstad forteller om arbeidet med Ottvegen.
Mette Nybakk Solberg og Tone Nybakk Fossen ved den første dikttavla på stien.
De var alle fonøyde etter åpningsarrangementet: F.v. Inger Monge, Trond Lishaugen, May Britt Rovelstad og Kari Strand (med koronaavstand).
Arne Knapperholen og Ronald Andersen sto for sang og musikk.
Diktlesere: Ingrid Rovelstad og Gunnar Nygård (Foto: Inger Monge)