DET SKJER I NORD-ODAL!
 
Odalsordførere for fred

AV GUNNAR NYGÅRD | SIST OPPDATERT 22. oktober 2020 | TIL FORSIDEN >>

 

Initiativtaker til møtet, Torill Spilhaug Eide, intervjuer Sigrid Bjerke fra Nei til Atomvåpen og Walaa Abuelmagd,
lokalpolitiker og samfunnsengasjert muslim i Lier.

Ordførerne i de to odalskommunene, Lise Selnes og Knut Hvithammer, har sluttet seg til oppropet «Ordførere for fred». Det skjedde i Samling onsdag kveld, der Internasjonal Kvinneliga for fred (IKFF) arrangerte et informasjonsmøte om atomvåpen.

Ordførerne ble utfordret av fredsaktivist Torill Spillhaug Eide. Dermed er ordførerne med i et stort internasjonalt nettverk av ordførere som støtter arbeidet for fred og mot atomvåpen.

Møtet var en oppfølging av fredsmarkeringen i Samling tidligere i høst.

Biskop og lokalpolitiker holdt appeller
Kveldens hovedappeller ble holdt av biskop Solveig Fiske og Nord-Odals egen ungdomspolitiker, Mari Bunes fra Sosialistisk Ungdom. Begge var klare i sine konklusjoner: Atomvåpen er en av de største truslene mot menneskeheten og må forbys.

– Norge kan ikke la seg avskrekke av forsvarsallianser, og vi kan i hvert fall ikke la oss være handlingslamma. Det er skammelig at høyresida ikke ser faren, og beskriver et atomvåpenforbud som en utopi. Det er ikke en utopi. Det er en absolutt nødvendighet, sa Mari.

Hun fortsatte: – Norge kan ikke fortsette å insistere på at kjernefysisk avskrekking er en nødvendighet. Da er vi en del av problemet. Det blir ikke lett å få atomvåpenstatene med på et forbud, men vi må aktivt jobbe for forbudet. Norge MÅ signere og ratifisere atomvåpenforbudet.

Livssynslag vant kviss
Tre politikere, Lise Selnes, Knut Hvithammer og Asgeir Østli (sistnevnte stand-in for Anette Trettebergstuen), og et livssynslag bestående av muslimen Walaa Abuelmagd, humanetikeren Halvor Holøyen og biskop Solveig Fiske, deltok i en kviss med spørsmål om atomvåpen, krig og fred. Livssynslaget vant. Kvissen ble ledet av Liss Schanke fra IKFF. Hun sa forøvrig at Samling må være et av verdens vakreste biblioteker.

Siri Kverndokk fra Telemark bidro med diktlesing og kveding, mens Linn Skåber skapte latter i salen med sine humoristiske kommentarer og revyviser.

Hilsen fra Nigeria
Møtet fikk også en videohilsen fra presidenten i Women's International League for Peace and Freedom, nigerianske Joy Ada Onyesoh.

Kvelden ble avsluttet med allsang og Lill Hege Aas-Engs flotte versjon av «Jag vil tacka livet» akkompagnert av Øyvind Rogstad.

Hele arrangementet ble strømmet over internett av SR Studio. Du kan se videoen HER.

Interpellasjon fra Nord-Odal SV
Det ble ikke nevnt under møtet, men i kommende kommunestyremøte fremmer Nord-Odal SV en interpellasjon der kommunen blir bedt om å slutte seg til ICANs opprop om atomvåpenforbud. I forslaget til vedtak heter det:

«1) Nord-Odal kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn over hele verden. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. All bruk av atomvåpen, enten med vilje eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter Nord-Odal kommune FN-traktaten som forbyr atomvåpen og oppfordrer den norske regjeringen til å slutte seg til avtalen.»

2) Kommunestyret ber ordføreren signere ICANs appell på vegne av Nord-Odal kommune.

Livssynslaget: F.v. Walaa Abuelmagd, Halvor Holøyen og Solveig Fiske.
To ordførere og en ex: Knut Hvithammer, Lise Selnes og Asgeir Østli (alias Anette Trettebergstuen).
Kveldens appellanter: Solveig Fiske og Mari Bunes.
Sang og musikk ble besørget av Øyvind Rogstad og Lill Hege Aas-Eng.
Linn Skåber.
Siri Kverndokk. Toril Spilhaug Eide.