DET SKJER I NORD-ODAL!
 
Samling: – Et bygg for fellesskapet

AV GUNNAR NYGÅRD | SIST OPPDATERT 20. juni 2020 | TIL FORSIDEN >>

 
 
Det var stor interesse for åpningen, tross varmen.

Det var ungdomsskoleelevene Anine Hesbråten og Magnus Østmodalen som fredag 19. juni fikk æren av å klippe båndet før ordfører Lise Selnes erklærte bank-og bibliotekbygget Samling for åpnet.

Den høytidelige åpningen fant sted utendørs og ble innledet med en fanfare spesialskrevet av Rune Sør-Reime, som også har jobbet med byggeprosjektet fra kommunens side. Musikerne som framførte den var Per Thorbjørn Verket, Sigurd Skyrud og Mari Bunes.

– Ingen har sett maken
– I dag skal vi åpne Samling; et bygg som ingen har sett maken til; et bygg som skal samle Nord-Odal sin befolkning. Først og fremst er dette et bygg som rommer biblioteket vårt. Kronprins Håkon Magnus sa dette om et annet bibliotek som ble åpnet i går: «Gjennom bøkene får vi mulighet til å oppdage verden, åpne oss for den og finne vår plass, søke kunnskap og erkjennelse. Biblioteket byr på alt dette», sa ordføreren.

Arven etter Sigurd Hoel
Ordføreren kom også inn på at det nye biblioteket viderefører arven etter Sigurd Hoel, som ble født i Nord-Odal for 130 år siden. Det er 60 år siden han døde.
– Han var en bokens mann på alle måter gjennom sin diktning og gjennom sitt arbeid med litteratur. Vårt bibliotek skal samle alle – de som skriver, de som leser og de som bare vil oppleve fellesskap. Samling skal samle oss og kanskje være med på å løfte fram nye skrivende og tenkende mennesker fra Nord-Odal. Vår felles historie har fått et nytt bygg som skaper vår identitet.

Selnes roste også samarbeidet med Odal Sparebank, som hun så som en sterk bidragsyter til frivillighet og som er med på å bygge opp nordodalssamfunnet. Hun benyttet også anledningen til å ønske de som har kjøpt leilighet i Samling velkommen.  – Jeg håper og tror at dere vil trives her i Sand sentrum, sa hun.

Blant de mange som fortjener en stor takk for innsatsen, trakk ordføreren spesielt fram kommunens byggeleder Geir Vik og biblioteksjef Anita Bunes.

En stor dag for biblioteksjefen
Og nettopp for biblioteksjefen og hennes medarbeidere var dette en stor dag. Etter stor innsats og lange dager fram mot åpningsdagen kunne hun endelig senke skuldrene og ønske sine sambygdinger velkommen til et bibliotek som vil vekke oppsikt langt utover Nord-Odals grenser.

– I dag kjenner jeg på stor stolthet, ærefrykt og respekt for arbeidet som har blitt lagt ned på vegen fram mot åpning av Samling. Så mye fagkunnskap i alle ledd, fra arkitekt via entreprenører og prosjekterende til utførende arbeidsfolk innenfor alle fag. Tenk at vi har kommet hit nå, etter måneder og år med intensiv jobbing, og noen hektiske uker for oss ansatte etter at vi overtok bygget som eiere! Og så er det jo nå det begynner!

En gave til bygda
– Jeg er så spent på hvordan folk kommer til å ta biblioteket og resten av bygget i bruk. Jeg har et sterkt ønske om at folk skal gjøre det til sitt! Dette er vårt, sammen! Jeg ønsker meg aktivitet og utfoldelse, masse utlån, arrangementer, initiativ og engasjement! Jeg håper folk stikker innom ofte, at de blir her lenge, at de jobber her, studerer her, tar med barna, har møter eller tar en uformell kaffeprat med en bekjent. Tenk for en gave dette er til bygda, og for et smykke av et bygg vi kan vise fram for omverdenen. Ta med feriegjester, bestemor, vennegjengen. Jeg gleder meg til å treffe alle, skrive ut nye lånekort, introdusere de nye digitale løsningene, vise fram kunsten og formidle litteratur. Og så gleder jeg meg til å drive bibliotek igjen. Tross alt er det det som er mitt fag, sier Anita Bunes dagen derpå.

En «vow-følelse»
Styreleder i Odal Sparebank og jurymedlem i arkitektkonkurransen, Odd Rune Andersen, var glad for at banken ikke bare fikk nye lokaler, men også fikk være med og realisere kommunens drøm om et nytt bibliotek og et kulturhus som supplement til Milepelen.

– Det er et fantastisk bygg som setter Odal’n på kartet langt utenfor Innlandets grenser. Jeg var tidligere i uka med på åpningen av Oslo nye hovedbibliotek, Deichmann. Det er også et flott bygg, men Samling gir deg mer av en «vow-følelse» når du kommer inn, sa han.

– Odal Sparebank er folkets bank og eies av sine kunder. Vi har ingen aksjonærer andre enn folket. Å kunne være med og realisere «Samling» i dag, er å gi et skikkelig aksjeutbytte til alle bankens kunder sa Andersen før han avsluttet med å gratulere alle med dagen og ønsket lykke til med driften av det han omtalte som et av de flotteste byggene i regionen.

Banken ga hjertestarter
Det var mange som benyttet anledningen til å takke for et flott bygg, ikke minst Odal Sparebanks Elin Smith og Torleif Lilløy. De satte også stor pris på samarbeidet med kommunen og gledet seg til å ta de nye lokalene i bruk. Det gamle bankbygget sto ferdig i 1954. 11 av bankens medarbeidere vil til daglig være på plass i Samling, og en bankautomat er også satt i drift. Elin overrakte biblioteket et gavekort på 15.000 kroner øremerket til innkjøp av hjertestarter.

Flere gaver
Mange av de besøkende bemerket den utstrakte bruken av tre i bygget, blant dem Sør-Odals ordfører Knut Hvithammer. Han hadde med seg et bilde av Kåre Tveter som gave. Både Ole Martin Bjerke fra hovedentreprenør Ø. M. Fjeld og Dag Strass fra arkitektfirmaet Helen & Hard takket for oppdraget og fortalte om det spesielle oppdraget. Sammen med prosjektleder Jonas Nykänen overrakte Bjerke en Playstation og noen nettbrett til ungdomsavdelingen.

Rådmannen orienterte om prosessen
Arrangementet ble innledet med en enkel sammenkomst for 80 spesielt inviterte gjester, entreprenører, arkitekter og andre som på en eller annen måte har vært involvert i prosjektet fra det startet som en relativt løs ide da kommunestyret i desember 2014 – etter sterkt ønske fra næringslivet med Mapei i spissen vedtok et forprosjekt for ombygging og utvidelse av Milepelen til hotell. Et par måneder senere fikk rådmann Runar Kristiansen i oppdrag å utrede muligheten for et nytt bibliotek på tomta mellom kommunehuset og Odal Sparebank. Banken ble kontaktet om mulighetene for et felles bygg, og snart var prosjektet en realitet.  

Se bildeshow: Samling i Sand sentrum

«Smykke» og postkortmotiv

Det internasjonalt kjente firmaet Helen & Hard i Stavanger vant arkitektkonkurransen. I sin tale henvendte rådmannen seg til arkitektene. – Dere har tegnet et smykke av et bygg for oss. Vi har endelig fått et skikkelig postkortmotiv midt i sentrum, men det er et bygg som også vil bli aktivt brukt av oss; her vil folk bo, noen vil jobbe her, noen kommer for å få økonomisk rådgivning og lån, noen kommer for å søke kunnskap og underholdning, her kan du ta med barna for å finne på noe, noen kommer for å studere eller ha hjemmekontoret sitt – og barn og unge vil komme for å ha det sosialt sammen med jevnaldrende, sa rådmannen.

Mer enn «bare» kultur
Han fortsatte: – For en kommune er bibliotek også veldig mye mer enn «bare» kultur. For oss er et bibliotek integreringsarbeid, det er tiltak som kan begrense ensomhet og bedre psykisk helse og folkehelse, det er viktig i skolesatsinger som leseprosjekter og realfagsatsing, det er tilrettelegging for fjernstudier i kommune som ligger litt under snittet på utdanningsnivå, det er møteplass for ungdom – og eldre, det er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, og det er turismesatsing; for vi har fått en ny attraksjon midt i Sand sentrum, sa han og satte dette offentlig-private samarbeidet inn i kommunens innsats for sentrums- og samfunnsutvikling.

Et sted å møtes; et sted å samles
Med et sitat av bibliotekrådgiver i Viken fylkesbibliotek, Mona Ekelund, «Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester og de beste bygger lokalsamfunn», avsluttet rådmannen slik: – At Samling vil havne i den siste kategorien er jeg overbevist om. Jeg overbevist om at Samling vil bli et sted å møtes – og samles – for oss alle.

Åpningstider hele sommeren

Biblioteket vil i sommer ha betjent åpningstid fra 12-15 på hverdager (mandag til fredag). Døra er åpen fra kl 09, ihht bankens åpningstid. Fram til kl 12 kan man bruke lokaler og utstyr og låne på utlånsautomaten.

Til høsten vil biblioteket ha betjent åpent på kveldstid og lørdager som før. Det blir også «meråpent bibliotek». Et oppdatert lånekort gir deg tilgang fra 07 om morgenen til 23 om kvelden – med forbehold om at smittesituasjonen holder seg stabil.

 
 

Høytidelig åpning: Fra venstre Lise Selnes, Magnus Østmodalen, Anine Hesbråten, Mette Skjerven og Mette F. Skogstad.

 
Stolt og glad biblioteksjef: Anita Bunes.
 
Jonas Nykänen og Ole Martin Bjerke fra Ø. M. Fjeld overrekker gave til ungdomsavdelingen. Anine Hesbråten og Magnus Østmodalen tar i mot.
 
Knut Hvithammer overrekker bilde av Kåre Tveter til sin ordførerkollega i nord.
Torleif Lilløy. Elin Smith.
   
Runar Kristiansen. Odd Rune Andersen.
 
 
Lise Selnes, Magnus Østmodalen og Anine Hesbråten.
Mange interesserte stilte seg i kø for å være med omvisning.
Interiør fra biblioteket. (Bildet er tatt noen dager før åpningen)