ORD OM LITT TA HØRT
 
Informasjon om vindkraft

AV GUNNAR NYGÅRD | SIST OPPDATERT 12. DESEMBER 2020 | TIL FORSIDEN >>
 

I håp om å bidra til et mer nyansert inntrykk av vindkraft, har jeg samlet noen lenker til offisielle dokumenter, artikler, forskningsrapporter m.m. som har bidratt til å understøtte mine synspunkter knyttet til Odal Vindkraftpark og til vindkraft generelt.  

 1. Odal Vindkraftverk: Hjemmeside

 2. Odal Vindkraftverk: Faktaark

 3. Dette er Akerhus Energi

 4. Dette er KLP

 5. NVE: Songkjølen og Engerfjellet vindkraftpark

 6. E.ON: Konsekvensutredning

 7. NVE: Konsesjonsvilkår (med innkomne merknader)

 8. NVE: Anleggskonsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindpark

 9. NVE: Bakgrunn for vedtak

 10. NVE: Vindkraft handler om mye mer enn vindressurser

 11. Avtale mellom E.ON og Nord-Odal kommune om avbøtende tiltak

 12. Avtale mellom E.ON og Nord-Odal kommune om kostnadsdekning

 13. Olje- og energidepartmentet: Konsesjonsvedtak

 14. E.ON: MTA-plan

 15. Nord-Odal kommune: Høringssvar til MTA-plan

 16. E.ON: Debatten må være basert på fakta

 17. NVE: Godkjenning av MTA-plan og detaljplan (med høringsinnspill)

 18. E.ON: Plan for avbøtende tiltak for friluftsliv

 19. Fylkesmannen i Hedmark: Klageavgjørelse – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

 20. NVE: Oversendelse av klager på MTA/detaljplan til OED

 21. NVE: Sammenfatning av klager

 22. NVE: Svar på klage

 23. NVE: Vedtak om eierskifte

 24. Akershus Energi AS (AE): Overtar konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk
 25. NVE: Anleggskonsesjon

 26. Oppdatert støyrapport

 27. Oppdatert skyggekastrapport

 28. Oversiktskart

 29. NVE: Rapport fra NVEs inspeksjon 08.09.2020

 30. OV: Ny, norsk medeier i Odal Vindkraftverk  


 31. Pressemelding: KLP og Akershus Energi satser på vindkraft i Nord-Odal

 32. OV: Søknad om justering av veilinjer for Engerfjellet

 33. La skogen leve: Vindkraft (Min mening, Glåmdalen)

 34. OV: Tilsvar til La skogen leve (Min mening, Glåmdalen)

 35. OV: Vellykket møte med grunneierne i Songkjølen og Engerfjellet

 36. Mer vind for KLP : Går inn i norsk milliardprosjekt (E24)

 37. Bygger vindkraft i Nord-Odal med norske pensjonspenger: – Dette har jeg ventet på i flere år (E24)

 38. Protesterte mot vindmøller med hakekors (NRK)

 39. Lokalpolitikerne tar et kraftig oppgjor med vindkraftsjikane (Glåmdalen)

 40. OV: Millionkontrakt med Implenia

 41. OV: Drikkevannskilder og bygging av Odal vindkraftverk  

 42. OV: Svar på klage om veibredde

 43. OV: Odal vindkraftverk støtter lokale lag og foreninger

 44. OV: Drikkevannskilder og bygging av Odal vindkraftverk

 45. OV: Spørsmål og svar

 46. OV: Kontrakt inngått med Siemens Gamesa om leveranse av turbiner


 47. Naturvernforbundet om vindkraft

 48. Den Norske Turistforening om vindkraft

 49. Miljødirektoratets temaside om vindkraft

 50. Vindportalen  

 51. Landssammenslutningen for norske vindkraftkommuner (LNVK)


 52. REPORTASJER OM VINDKRAFTPROSJEKTET I NORD-ODAL (Glåmdalen / for abonnenter)


 53. Kommunesektoren og kraftbransjen sammen i bred enighet om verdideling med vindkraftkommuner (NORWEA)

 54. Songkjølen / Engerfjellet bryter ikke med WWFs kriterier for vindkraft (NRK)

 55. Rapport om vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier (NINA)

 56. Hydro mener Norge trenger vindkraft (E24)

 57. Jens Ulltveit Moe ut mot naturvernere i vindkraftsaken (NTB/E24)

 58. Bygger vindkraft i Nord-Odal med norske pensjonspenger (E24)

 59. Vindkommuner kan få store beløp (E24)

 60. Politiske værhaner må ta ansvar (Kjell Werner / Dagsavisen)

 61. Advarer politikerne mot å vente med skatt på vindkraft (Kommunal Rapport)

 62. Vindkraftmotstandere fikk ikke medhold (NTB/VG)

 63. Gjenbruk av Havøygavlen vindpark (Energiteknikk)

 64. Vindkraft, den andre siden (Kjetil Lund, NVE)

 65. Synlighet ikke det samme som ødeleggelse (Kristoffer Rypdal / Nordnorsk debatt)

 66. Hvor mange kvadratkilometer tror dere vindkraften kommer til å beslaglegge? (Enerwe Norge)

 67. Menn som skriver sin egen energihistorie (Andreas Thon Aasheim, Norwea

 68. Vindkraft på Smøla: Omvendt «not in my backyard» (Kjersti Andersen / debattinnlegg i Tidens Krav)

 69. Myteknusing: Norsk vindkraft løser ikke klimaproblemene Geir Fuglseth, Statkraft

 70. Vindmølledebatten: Noen kommentarer og oppklaringer (Hege Skar / debattinnlegg i Tidens Krav)

 71. Kan vindkraftdebatten komme inn på et bedre spor (Anders Bjartnes / Energi og Klima)

 72. Industrien trenger vindkraft (Fri fagbeveglse)

 73. Vindbaroner og klimaprofitorer – fakta og fiksjon (UiT Norges arktiske universitet)

 74. Haramsøya: Drapstrussel, og døgnvakt for å hindre sabotasje (VG)

 75. «Vi må se på en stor vindturbin som en slank og elegant konstruksjon» (Jørgen Løvseth, NTNU)

 76. Viral vindkraftvideo er full av feil (faktisk.no)

 77. Ønsker mer velferd lokalt for bygging av vindkraft (Norwea)

 78. Ny rapport om verdideling fra vindkraft (Norwea)

 79. Full gass for vind (Ådne Naper / debattinnlegg i Klassekampen)

 80. Vi må sette et mål for ny kraft (Ådne Naper / debattinnlegg i Dagbladet)

 81. Vindkrafthåndboka (Norwea)

 82. Vindkraftbransjen vil skatte mer til kommunene (NTB)

 83. Det er vanskelig med vindmøller (VG)

 84. Må betale 1,3 millioner i saksomkostninger: Motvind fikk ikke stanset Vardafjell (E24)

 85. Miljødirektoratet: Informasjon om vindkraft  

 86. Myter og misforståelser om vindkraft (forskning.no)

 87. Flertallet sier ja til vindmøller i norsk natur (Dagbladet)

 88. Lokale ringvirkninger (Vindportalen)

 89. Norwea – Norsk vindkraftforening

 90. Midtfjellet vindpark: Eit eldorado for utendørsaktivitetar – heile året (Visit Sunnhordland)

 91. Bilder fra folkefesten i Midtfjellet (Fitjarposten)

 92. Vindturbinene splittet bygden – nå er de et populært turmål (NRK)

 93. Norges største vindkraftverk har gjort underverker for økonomien til Roan kommune (NRK)

 94. Infralyd fra vindkraft har ingen påvirkning på mennesker Technical Research Centre of Finland / NORWEA

 95. Det er ingen tvil om at vindkraft reduserer CO2-utslipp (VG)

 96. Vindkraft viktig for klima og naturmangfold, og en stor industriell mulighet (Nordlys/Nordnorsk debatt)

 97. Skal gjøre vinterferdsel i vindkraftparker tryggere (NORCONSULT)

 98. Trenger vi vindkraft når vi har vannkraft? (Agenda Magasin)

 99. Sol og vindkraft beste løsning for miljø og folkehelse, sier studie (Energi og klima)

 100. Hvorfor vindkraft (Norsk Vind)

 101. Ikke flertall mot vindmøller (faktisk.no)

 102. Mener vi må tåle naturinngrepene (NHO)

 103. Selvfølgelig rydder man opp etter seg (NORWEA)

 104. Vi skal lytte til motvinden (Eidsvoll Ullensaker Blad / meningsinnlegg)

 105. Per Thomas Nyhuus: Vindmøller – naturen må overleve (Leserbrev i Glåmdalen /for abonnenter)

 106. Energitopper mener kommunene må få en større del av vindkraftinntektene (Kommunal Rapport)

 107. Vindkraft og fugl (Vindportalen)

 108. Vindparken ble kalt en miljøskandale for havørna – nå vokser bestanden (Teknisk ukeblad)

 109. Vindkraftbransjen vil lokke kommuner med flere skattekroner (Aftenposten)

 110. Når klimapolitikk blir en kamp mot vindmøller (Dagsavisen / debattinnlegg)

 111. Folk i Sortland positive til vindkraftverk (Bodøposten)

 112. Vindparken i Sortland gir lokale inntekter (Fortum)

 113. Har vindturbiner i kommunen – er mer positive til vindkraft enn resten av landet (Fortum / pressemelding)

 114. Grønn omstilling og landbasert vindkraft i Norge – En studie av verdiskaping og samfunnsøkonomi  (Thema Consulting Group)

 115. Denne utsikten har slått maksimalt an (Fosna-Folket)

 116. Naturpanelet, klimapanelet og vindkraften (Nordlys / Nordnorsk debatt)

 117. Hver tredje krone investert i norsk vindkraft kommer norsk industri til gode (Norconsult)

 118. Naboene til Ytre Vikna vindkraftverk forstår ikke den store motstanden (Namdalsavisa)

 119. Visuelle virkninger av vindkraft (Norconsult)

 120. Samfunnsmessige virkninger av vindkraft – en etterprøving av fire vindkraftverk (Norconsult)

 121. Kjetil Lund: Gamle misforståelser på nytt fra Skonhoft (Klassekampen / debattinnlegg)

 122. Naturinngrep og visuell forurensning (Vindportalen)

 123. Mer vindkraft? Ja, faktisk! (Avisa Norland / debattinnlegg)

 124. Kan vi nulle ut oljeproduksjonen med vindkraft? (Nordlys / Nordnorsk debatt)

 125. Med hodet i skyene (Klassekampen / debattinnlegg)

 126. LO-topper: Industrien trenger vindkraft (Fri fagbevegelse / debattinnlegg)

 127. Verden trenger mer landbasert vindkraft for å nå klimamålene (Afteposten / kronikk)

 128. Myter og fakta om vindkraft (Vindportalen)

 129. Fordeler og ulemper (Vindportalen)

 130. Fersk rapport for vindbransjen mener vindkraft vil dempe strømprisene (E24)

 131. Vindkraft til beste for strømkunden (Tidens Krav / debattinnlegg)

 132. Vindkraft vil dempe strømprisene (E24)

 133. Misvisende av NRK om vindkraft og vannkraft (regjeringen.no)

 134. Vannkraft gjør ikke vindkraft overflødig (enerWE / kommentar)

 135. Syv spørsmål og svar om vindmøller (NRK / faktisk.no)

 136. Vindkraft en nødvendig og sentral klimaløsning (Bellona)

 137. Oljeministeren: Det vil ikke lønne seg med havvind i Norge (Teknisk ukeblad)

 138. Svartmaler vindkraft for naturen (Adresseavisen / kronikk)

 139. Vindkraftutbygging må baseres på kunnskap (Samfunnsbedriftene)

 140. Verden trenger vindkraft (Agenda Magasin)

 141. Klimaet trenger vindkraften (Vindenergi)

 142. Fra protest til folkefest (Samfunnsbedriftene)

 143. Europeiske interesser står ikke mot norsk natur (Stavanger Aftenblad / debattinnlegg) 

 144. Kan vindparker være vakre? (Teknisk ukeblad)

 145. Vindmøllene blir større og større – slik forhindrer de at støyen øker i samme takt (Teknisk ukeblad)  

 146. Nasjonalt vindenergisenter

 147. Smøla vindpark

 148. Havørnbestanden vokser (Teknisk ukeblad)

 149. Raskiftet vindpark

 150. Slik bygges en norsk vindpark (enerWE)   

 151. Det må bli vindkraft! (VG / debattinnlegg) 

 152. Hvor mange kvadratkilometer tror dere vindkraften kommer til å beslaglegge? (enerWE)

 153. Vindkraft – muligheter og trusler på skatteområdet (KPMG)

 154. «Du kommer til å bli syk» (Harvest Magazine)

 155. Faktapakke om vindkraft (Energi og klima)

 156. Erlend Bjerkestrand: Vindkraft og reiselivsnæring – konflikt eller samspill? (Masteroppave i samfunnsgeografi)

 157. Norsk vindkraft – verdiskaping og utslippskutt (Næringsliv Norge)

 158. Midtfjellet vindpark

 159. Midtfjellet vindpark: Folkehelse

BILDET ER FRA LILLA EDET VINDPARK I SVERIGE